Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych
Wspólny Gołębnik - One Loft Race

WG Roztocze

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Regulamin WG Roztocze 2019

Regulamin WG Roztocze 2019r

 

Organizatorem WG Roztocze jest :

Adam Braszko
22-448 Sułów
Kulików 3

 

NIP 922-001-19-96
Tel. +48 602 554 395

1. W zawodach na WG Roztocze 2019r może wziąć udział każdy hodowca, zarówno zrzeszony jak i nie zrzeszony w PZHGP. Organizator i jego rodzina nie może brać udziału w zawodach.

2. Każdy Uczestnik musi spełnić wymogi zawarte w regulaminie na sezon 2019r.

3. Opłata za gołębia to 300 zł brutto za jednego gołębia. Drużyna 5 szt 1500–  zł brutto. Wpłaty należy dokonać w walucie PLN na konto:
21 102053560000190201984962

Wpłaty od zagranicznych uczestników należy przewalutować na walutę PLN.

4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach WG Roztocze jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 50zł za każdego zgłoszonego gołębia. To jest wpisowe pomnożone przez ilość zgłoszonych gołębi.pozostałą część opłaty tj.250zł należy dokonać w dniu dostarczenia gołębi.   Następnie należy przesłać zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przedpłaty na adres Organizatora maksymalnie do 2 tygodni od dnia zgłoszenia .

Za gołębie zgłoszone w 2018 r. opłatę należy wpłacić po Nowym Roku od dn.01-01-2019r

5. Każdy Uczestnik ma możliwość zgłosić dowolną ilość gołębi – drużyn.

  – Drużyna to 5 gołębi plus  2 rezerwowe

6. Początek przyjmowania gołębi od 01-04-2019r do 25-05-2019r.
Obowiązkiem Uczestnika jest dostarczenie gołębi na WG Roztocze osobiście lub drogą pocztową na adres Organizatora .

7. Gołębie dostarczone na WG muszą posiadać karty własności FCI 2019r lub z klubu hodowców gołębi pocztowych 2019r  natomiast rodowód po locie finałowym. Młode ptaki powinny samodzielnie jeść i pić, oraz należy je zaszczepić przeciwko paramyksowirozie co najmniej na tydzień przed wysyłką. Do przesyłki  należy dołączyć potwierdzenie wpłaty po 250 zł za każdego zgłoszonego gołębia. Bez wyżej wymienionych dokumentów lub w złym stanie zdrowia oraz braku wpłaty, gołębie zostaną odesłane na koszt właściciela .

8. Rezerwowe gołębie zastapią gołębie zaginione. Jeżeli drużyna doleci do pierwszego lotu konkursowego to uczestnik może aktywować  gołębia rezerwowego wpłacajac 300zł za szt. Nie opłacone  nie zdobywają żadnych nagród.   Aktywowanego  gołębia obowiązują takie same zasady regulaminu.

9. Przyjęte gołębie na WG Roztocze stają się współwłasnością Uczestnika i Organizatora .

10. W przypadku niedostarczenia zgłoszonych gołębi na WG Roztocze w terminie określonym w regulaminie wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 
11. Gołębie po przybyciu na gołębnik WG Roztocze otrzymają obrączki elektroniczne z firmy AMC-ESK. Firma AMC-ESK zapewnia pełną programową obsługę WG Roztocze .

12. Plan lotów WG Roztocze 2019r
 
13. Planowane loty rozpoczną się lotami treningowymi począwszy od 3km, 5km, 10km, 15km, 25km, 35km, 55km, 80km. Ostanie dwa loty treningowe - wkładanie odbędzie się na zegar AMC-ESK.

14. Loty konkursowe to:
 
 1. STASZÓW ---- 130km
 2. CHMIELNIK ---- 160km
 3. JĘDRZEJÓW ---- 200km
 4. KONIECPOL ---- 230km
 5. KLUCZBORK ---- 330km
 6.  LOT FINAŁOWY  OKOŁO 420KM

15. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia lotu, lub zmiany jego terminu ze względu na warunki atmosferyczne. Zmiany w harmonogramie lotów zostaną opublikowane na stronie WG Roztocze .

16. Do obowiązków Organizatora WG Roztocze należy:
 -  opieka weterynaryjna i profilaktyka,
 -  karmienie,
 -  pojenie,
 -  szczepienie,
 -  loty treningowe,
 -  loty konkursowe.

 17. Współzawodnictwo na WG Roztocze przebiegać będzie następująco:

 - najlepsza drużyna to seria 5 z 5, o zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych ze wszystkich lotów konkursowych;

 - najlepszy AS to najwyższa ilość punktów ze wszystkich lotów konkursowych łącznie z finałem;
 
 - finał wygrywa gołąb, który pierwszy zostanie skonstatowany w systemie elektronicznym  AMC-ESK na WG Roztocze

18. Jeżeli z lotu konkursowego 2. i 5. zaistnieje taka sytuacja, że na zegarze odbije się dwa lub więcej gołębi w jednym czasie, to wygrywa gołąb z największą ilością punktów z poprzednich lotów .

19. Nagrody na WG Roztocze wyliczono przy obsadzie 1250 szt. gołębi biorących udział we współzawodnictwie. Mniejsza ilość zgłoszonych gołębi wpłynie proporcjonalnie na obniżenie wartości nagród. Od wszystkich wygranych pieniężnych naliczony zostanie 10% podatek od nagród.

20. Nagrody  z lotów konkursowych od 1. do 5. tj. Staszów, Chmielnik, Jędrzejów, Koniecpol, Kluczbork .

 1. miejsce - 500 zł + puchar
 2. miejsce - 400 zł + puchar
 3. miejsce - 300 zł + puchar
 4. miejsce - 200 zł
 5. miejsce - 200 zł

21. Nagrody - najlepszy AS ze wszystkich lotów:

 1. miejsce - 30 000 zł + puchar
 2. miejsce - 20 000 zł + puchar
 3. miejsce - 10 000 zł   + puchar

  MIEJSCA OD 4 DO 10  po  1000 zł

  MIEJSCE  OD 11 DO 20 po 500zł

  MIEJSCE OD 21 DO 50  po 200zł

22. Nagrody - najlepsza drużyna 5z5
 
 1. miejsce -  40 000 zł. + puchar
 2. miejsce - 20 000 zł + puchar
 3. miejsce - 10 000 zł  + puchar
 4. miejsce- 7 000 zł
 5. miejsce - 6 000 zł

     MIEJSCE OD 6 DO 20 po 1000 zł

23. Nagrody - lot finałowy :

  1. miejsce – 30 000 zł. + puchar
  2. miejsce- 20 000 zł + puchar
  3. miejsce - 10 000 zł + puchar
  4. miejsce - 6 000 zł
  5. miejsce - 5 000 zł
  6. miejsce - 4 000 zł
  7. miejsce - 3 000 zł
  8. miejsce - 2 000 zł
  9. miejsce - 1 000 zł
10. miejsce -  1 000 zł
11.- 20.miejsce – po 300 zł
21.- 50. miejsce  - po 200 zł

24.Dodatkowe nagrody to:

- Spośród Wszystkich Uczestników bez wzgledu na ilość zgłoszonych gołębi 

przez hodowcę   zostanie  

   rozlosowany  rodzinny  60calowy telewizor.

Dla gośći  przybyłych na lot finałowy  zorganizowany zostanie piknik.

Na którym  dla zwycięzców zostaną wypłcone nagrody za lot Finałowy.

 

24. Wszystkie gołębie po locie finałowym zostaną wystawione na portalu aukcyjnym. Nagrody ze wszystkich konkurencji zostaną wypłacone po zakończeniu aukcji. Po odliczeniu kosztów związanych z aukcją, hodowca otrzyma 50% pozostałej kwoty. Gołębie, które nie znajdą nabywcy podczas licytacji po uzgodnieniu z orgaizatorem  właściciel gołębia może zabrać do domu  nie odebrane przechodzą na własność Organizatora .

 

25. Wpłacenie przez Uczestnika wszystkich należności na WG Roztocze za opiekę i wykonanie lotów oznacza akceptacje regulaminu.

 Wszelkie zapytania proszę kierować do Organizatora
 Tel. +48 602 554 395


PODSUMOWANIE

DZIĘKUJE WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ  NA WG  OKREGU LUBLIN

GRATULUJE  MISTRZOM  

ROZDANIE NAGRÓD  ODBĘDZIE SIĘ NA WYSTAWIE OKRĘGOWEJ  W RYKACH  DNIA 2-12-2018r

 

JEDNOCZEŚNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH  NA KOLEJNĄ EDYCJE   TYM RAZEM NA WG ROZTOCZE  2019r

POWALCZYĆ O  NAGRODY  FINASOWE, WSZYSTKO JEST W REGULAMINIE NA SEZON 2019r

POLECAM WG ROZTOCZE   ZAPEWNIAM  UCZCIWOŚĆ I PRACĘ NA DOBRO  UCZESTNIKÓW .

 POZDRAWIAM  WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH  STRONĘ

DOBRY LOT

 

 

 


KLASYFIKACJA ODDZIAŁOWA NA WG OKREGU LUBLIN

                                                                                 szybkość

 1.   ODDZIAŁ TUROBIN 0215                                 11210,70  m/min
 2.   ODDZIAŁ JANÓW LUBELSKI 0311                    10103,01 m/min
 3.  ODDZIAŁ LUBLIN  0211                                      6762,95 m/min
 4.  ODDZIAŁ  PUŁAWY  0424                                  4723,70 m/min
 5.  ODDZIAŁ  KRAŚNIK  0374                                  3853,31 m/min

NAJLEPSZA DRUŻYNA Z 3 GOŁEBI WG OKREGU LUBLIN

NAJLEPSZE DRUŻYNY

 

 

     1 DRUŻYNA

KRAWCZYK  RYSZARD    PL-0215-18-9919    1129,45

                                           PL-0215-18-9921    3184,19       razem > 6447,63 m/min

                                           PL-0215-18-9922    2133,99

  2 DRUŻYNA

ŁUSZCZYŃSKI  ROMAN   PL-0424-18-2526     1036,57

                                       PL-0424-18-2517     3687,13  razem>4723,70 m/min

3  DRUŻYNA

HABZA  JAN                    PL-0311-18-1682     1325,34

                                       PL-0311-18-1684      2424,34  razem >3749,68m/min

4 DRUŻYNA

GÓRA  MARCIN               PL-0311-18-7619      2410,58

                                       PL-0311-18-7617      1283,71  razem>3694,29 m/min

 5  DRUŻYNA

GUMIENIAK  ARTUR   PL-0412-18-4563         1096,90

                                    GB-V-18-50493             2308,49 razem>3405,39 m/min

6 DRUŻYNA

SMYK  TOMASZ         PL-0211-18-12088         2139,15

                                    PL-0211-18-12091         1068,95 razem>3208,10 m/min


NAJLEPSZY LOTNIKI AS 2018 WG OKREGU LUBLIN

                                                                                                     suma prędkości z lotów

 1.  LEWANDOWSKI GRZEGORZ    PL-0374-18-7997       3-kon              3853,31 m/min
 2.  ŁUSZCZYŃSKI  ROMAN            PL-0424-18-2517       3-kon              3687,13 m/min
 3.  CZERNIAK  GRZEGORZ            PL-0211-18-18137     3-kon               3453,43 m/min
 4.  KRAWCZYK RTSZARD             PL-0215-18-9922        3-kon              3184,19 m/min
 5.  PACHUTA GRZEGORZ              PL-0311-18-6845       2-kon               2659,04 m/min
 6. HABZA  JAN                             PL-0311-18-1684        2-kon               2424,34m/min
 7.  GÓRA MARCIN                        PL-0311-18-7619        2-kon              2410,58 m/min
 8.  GUMIENIAK ARTUR                 GB-V-18-50493          2-kon               2308,49 m/min
 9.  SMYK TOMASZ                       PL-0211-18-12088      2-kon               2139,15 m/min
 10.  KRAWCZYK RYSZARD            PL-0215-18-9919       2-kon                2133,99 m/min
 11.  DANIŁOWICZ MAREK              PL-0215-18-6642       1-kon                1357,68 m/min
 12.  HABZA JAN                             PL-0311-18-1682        1-kon               1325,34 m/min
 13.  GÓRA MARCIN                        PL-0311-18-7617       1-kon                1283,71 m/min
 14.  KRAWCZYK  RYSZARD           PL-0215-18-9921        1-kon               1129,45 m/min
 15.  GUMIENIAK ARTUR                 PL-0412-18-4563        1-kon               1096,90 m/min
 16.  CZERNIAK  GRZEGORZ             PL-0211-18-18141     1-kon                 1081,42 m/min
 17.  SMYK TOMASZ                       PL-0211-18-12091       1-kon               1068,95 m/min
 18.  LUSZCZYŃSKI ROMAN            PL-0424-18-2526         1-kon              1036,57 m/min

 

 

 

 


SIEDEMNASTY Z LOTU FINAŁOWEGO

LEWANDOWSKI GRZEGORZ  ODDZIAŁ KRAŚNIK

PL-0374-18-7992

17 – Z FINAŁU 333,580KM


SZESNASTY Z LOTU FINAŁOWEGO

SMYK TOMASZ ODDZIAŁ LUBLIN

PL-0211-18-12095

16 – Z FINAŁU 333,580KM


PIETNASTY Z LOTU FINAŁOWEGO

HABZA JAN N ODDZIAŁ JANÓW LUB.

PL-0311-18-1682

15 – Z FINAŁU 333,580KM


CZTERNAST Z FINAŁU

CZERNIAK GRZEGORZ  ODDZIAŁ LUBLIN

PL-0211-18-18137

14- Z FINAŁU 333,580KM


TRZYNASTY Z FINAŁU

KRAWCZYK RYSZARD  ODDZIAŁ TUROBIN

PL-0215-18-9919

13- Z FINAŁU 333,580KM


DWUNASTY Z FINAŁU

KRAWCZYK RYSZARD ODDZIAŁ TUROBIN

PL-0215-18-9922

12- Z FINAŁU 333,580KM


JEDENASTY Z FINAŁU

SMYK TOMASZ ODDZIAŁ  LUBLIN

PL-0211-18-12088

11-Z FINAŁU 333,580KM


DZIESIĄTY Z FINAŁU

ARTUR  GUMIENIAK  ODDZIAŁ TUROBIN

PL-0412-18-4569

10 – Z FINAŁU 333,580KM


DZIEWIĄTY Z FINAŁU

GÓRA MARCIN ODDZIAŁ JANÓW LUB.

PL-0311-18-7619

9- Z FINAŁU 333,580KM


ÓSMY Z FINAŁU

ŁUSZCZYŃSKI ROMAN  ODDZIAŁ PUŁAWY

PL-0424-18-2520

8- Z FINAŁU 333,580KM


SIÓDMY Z FINAŁU

GÓRA MARCIN  ODDZIAŁ JANÓW  LUB.

PL-0311-18-7617

7- Z FINAŁU 333,580KM


SZÓSTY Z LOTU FINAŁOWEGO

ARTUR GUMIENIAK  ODDZIAŁ TUROBIN

GB -18-V-50493 

6- Z FINAŁU 333,580KM


PIĄTY Z LOTU FINAŁOWEGO

ARTUR GUMIENIAK  ODDZIAŁ TUROBIN

PL-0412-18-4567

5- Z FINAŁU 333,580KM


MIEJSCE CZWARTE Z LOTU FINAŁOWEGO

DANIŁOWICZ MAREK   ODDZIAŁ TUROBIN

PL-0215-18-6638

 4- Z FINAŁU 333,580KM


MIEJSCE TRZECIE Z LOTU FINAŁOWEGO KLUCZBORK

ŁUSZCZYŃSKI  ROMAN  ODDZIAŁ PUŁAWY

PL-0424-18-2517

MIEJSCE   3    333,580 KM


MIEJSCE DRUGIE FINAŁ KLUCZBORK 333,580 km

PACHUTA GRZEGORZ ODDZIAŁ JANÓW LUB.

PL-0311-18-6845

MIEJSCE 2


ZWYCIĘZCA LOTU FINAŁOWEGO KLUCZBORK 333.580KM

WŁAŚCICIEL  LEWANDOWSKI GZREGORZ   ODDZIAŁ KRAŚNIK

PL-0374-18 7997

OSIĄGNIĘCIA :

STASZÓW   129,680km    8 NA GOŁEBNKU  W  ODDZIELE   619/3147 szt

CHMIELNIK 158,900km  przylot na  drugi dzien

JĘDRZEJÓW  194,270km  7 NA GOŁEBNIKU  W ODDZIELE 533/2167 szt

SZCZEKOCINY  228,180km 3 NA GOŁEBNIKU W ODDZIELE 99/1816 szt

KLUCZBORK  FINAŁ  333,580       1 NA GOŁEBNKU  W ODDZIELE 24/397szt

 

Rodowód MatkI

Rodowód Ojca


LISTA ZEGAROWA Z LOTU FINAŁOWEGO KLUCZBORK

W ZAKŁADCE LOTY KONKURSOWE


LOT FINAŁOWY KLUCZBORK 333,580 KM DNIA 23-09-2018

NA LOT FINAŁOWY ZAKOSZOWANO  397szt. GOŁĘBI  W TYM 20szt.  WG

START  GODZ. 8,10  ODLOT SUPER   W KIERUNEK WIATR  POŁUD-ZACH

ZAPRASZAM NA PRZYLOT  WG ROZTOCZE  PRZEWIDYWANY CZAS PRZYLTU  OD 11,30

DOBRY LOT


LISTA Z LOTU NR.4 SZCZEKOCINY W ZKŁADCE LOTY KONKURSOWE


LISTA Z 3 LOTU KONKURSOWEGO JĘDRZEJÓW 194,270KM Z DNIA 09-09-2018 W ZAKŁODCE

LOTY KONKURSOWE


ZAPISY NA SEZON 2019 ROZPOCZĘTE

WITAM  HODOWCÓW ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W RYWALIZACJI GOŁĘBI MŁODYCH  NA WG ROZTOCZE  2019r

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIE Z REGULAMINEM  NA SEZON 2019r

POZDRAWIAM DOBRY LOT

 


LISTA Z PRZYLOTU GOŁĘBI Z 2 LOTU KONKURSOWEGO CHMIELNIK W ZAKŁADCE LOTY KONKURSOWE


OBLOTY

MŁODE 2018 TRENUJĄCE NAD GOŁĘBNIKIEMLISTA Z PRZYLOTU GOŁĘBI W ZAKŁADCE LOTY KONKURSOWE

LOT STASZÓW 27-08-2018


WG OKREGU LUBLIN 2018

WITAM SERDECZNIE  HODOWCÓW  UCZESTNKÓW  WG OKREGU LUBLIN , KTÓRZY POWIERZYLI MI SWOJE PTAKI BY MOGŁY REPREZETOWAĆ  SWOJE ODDZIAŁY.

Z powodu małej ilości tj. 38 szt zgłoszonych gołębi do współzawodnictwa  postanowiłem stworzyć drużyne ,którą zgłosiłem do udziału w programie  lotów  razem z Oddziałem Turobin .  O Mistrzostwo  Oddziału Turobin  2018r.

Gołębie brały udział w lotach próbnych  od 5 km do 70km  razem  7 lotów  w trakcie lotów  i oblotów zaginęło 10szt

 W dniu 25-08-2018r zostało zakoszowane 27szt gołębi na pierwszy lot konkursowy  z miejscowosci Staszów 130km.  Cały oddział zakoszował 3186 gołębi.


Patronat medialny Poradnika Hodowcy - czerwiec 2018

18 maja rozmawialiśmy z Adamem Braszką. Nasza rozmowa dotyczyła przede wszystkim tematów związanych z organizowanymi przez niego mistrzostwami wspólnego gołębnika. Ze względu na stosunkowo niedużą liczbę gołębi zgłoszonych do rywalizacji na WG Roztocze, organizator w porozumieniu z uczestnikami postanowił, iż tegoroczna edycja się nie odbędzie. Nie oznacza to jednak, że nowo powstałe, okazałe gołębniki będą stały puste. Jak już wspominaliśmy, Adam Braszko we współpracy z Zarządem Okręgu Lublin zorganizuje w tym roku mistrzostwa wspólnego gołębnika dla hodowców z tego właśnie Okręgu.

Zaistniała sytuacja sprawiła, iż zmieniły się plany zakupu kabiny transportowej. Zamiast nabycia własnego auta, na obecny sezon kolega Adam zdecydował się na dzierżawę kabiny oddziałowej. Kolejną sprawą, która była właśnie finalizowana, był montaż monitoringu. Podejrzewamy, że gdy gazeta trafi w ręce czytelników obraz z gołębników będzie już można oglądać na stronie internetowej tegoż gołębnika.

- „Hodowcy z Okręgu Lublin codziennie dostarczają nam gołębie. Wciąż ich przybywa. Na chwilę obecną jest ich ponad 150 sztuk. Wierzę, że do końca terminu przyjmowania ptaków ich liczba jeszcze wzrośnie. Jestem jednak świadomy, że dopiero startujemy z organizacją wspólnego gołębnika. To nasza pierwsza edycja więc hodowcy mogą podchodzić do nas z pewnym dystansem. Chcę więc w tym roku pokazać na co nas stać i udowodnić, że robimy to bardzo poważnie i profesjonalnie. Poza naszym osobistym doświadczeniem, skorzystamy z pomocy dwóch zaprzyjaźnionych lekarzy weterynarii, z którymi zamierzam się konsultować. Chcę profilaktycznie przebadać powierzone nam gołębie. Zakładam, że wyniki będą pomyślne, gdyż stado jest w doskonałej kondycji. Część młodych już bardzo chętnie lata wokół gołębnika. Pozostała część dopiero się aklimatyzuje i nie jest jeszcze gotowa do oblotów. W czerwcu wszystkie ptaki będą już latały wokół gołębników, a od połowy miesiąca wprowadzona zostanie dyscyplina. Obloty przyjmą usystematyzowany charakter. Młode ćwiczyć będą dwa razy dziennie. Na początku lipca zaczniemy organizować treningi wyjazdowe” – wyznał Adam Braszko.

Autor: Rafał Gil, Poradnik Hodowcy


Patronat medialny Poradnika Hodowcy - maj 2018

Nowe i pokaźne gołębniki w Sułowie na Roztoczu zapełniają się ptakami. Pierwsze z nich trafiły pod opiekę Adama Braszki w ostatniej dekadzie kwietnia i systematycznie z dnia na dzień ich liczba się zwiększa. W tym wspólnym gołębniku ptaki dostarczać można do 25 maja zarówno pocztą, jak i osobiście. Rozmawiając z kolegą Adamem poprosiliśmy go by w skrócie opowiedział nam procedurę postępowania z nowo przyjętymi gołąbkami.

- „Bezpośrednio po dostarczeniu młódków przez uczestników, to ja przejmuję za nie odpowiedzialność i sprawuję nad nimi swoją opiekę. Wszystkie z przybyłych do mnie ptaszków poddaję kuracji przeciwko rzęsistkowi, a następnie obsadzam nimi kolejne przedziały. Gdy dany przedział się zapełni przystępuję do szczepienia przeciwko paramyksowirozie. Podczas zapełniania poszczególnych przedziałów młode mają czas na aklimatyzację w nowych warunkach. Początkowo młódki mają dostęp do woliery, by zza siatki mogły zaznajomić się z najbliższym otoczeniem gołębnika, następnie planuję otwierać im wloty i wypuszczać poszczególnymi przedziałami, począwszy od tych, które jako pierwsze do mnie trafiły. Wraz z upływem czasu, poszczególne boksy będą zaczynały wspólne obloty, tak by docelowo całe stado trenowało jednocześnie.

Tak pokrótce mogę opisać początki pracy z nowo przybyłymi gołąbkami. Mógłbym jeszcze dodać, że każdemu z młódków przyporządkowana będzie obrączka elektroniczna, by przy pomocy systemu konstatującego AMC możliwe było zliczenie stanu gołębnika” – powiedział.

W rozmowie z nami Adam Braszko dodał, że bardzo mu się podoba gołębnik, który wybudował z myślą o organizacji WG Roztocze. Jest przestronny, funkcjonalny i bardzo wygodny, zarówno dla hodowcy, jak i przebywających w nim gołębi. Na dowód tego załączamy jego zdjęcie, abyście sami mogli się o tym przekonać.

Autor: Rafał Gil, Poradnik Hodowcy


Nowy gołebnik i nowi lokatorzy


Patronat medialny Poradnika Hodowcy - kwiecień 2018

“Tematem numer jeden w przypadku wspólnego gołębnika prowadzonego przez Adama Braszkę jest fakt nawiązania ścisłej współpracy z zarządem okręgu Lublin. Efektem porozumienia jest zainicjowanie wspólnego projektu wspólnego gołębnika okręgu Lublin. Projekt ten zakłada, że w ramach infrastruktury WG Roztocze przyjmowane będą gołębie od hodowców z 14 oddziałów należących do okręgu Lublin i rywalizować one będą między sobą o nagrody ufundowane przez zarząd. Wpisowe od uczestników (100 zł za gołębia) przeznaczone będzie na utrzymanie i opiekę na gołębiami. Organizator zapowiada dwie główne rywalizacje:

 • indywidualną – w ramach której nagradzane będą najszybsze gołębie z każdego lotu konkursowego, najlepsze drużyny oraz asy lotowe po rozegraniu wszystkich lotów konkursowych,

 • oddziałową – nagradzającą oddziały, do których należą właściciele najlepszych gołębi. W ramach ter rywalizacji punktować będzie 10 najszybszych gołębi z danego lotu należących do hodowców z danego oddziału.

Szczegółowy regulamin mistrzostw wspólnego gołębnika Lublin dostępny jest na stronie internetowej WG Roztocze. Szczerze zachęcamy do zapoznania się z nim, zwłaszcza hodowców zrzeszonych w PZHGP i należących do okręgu Lublin. Ze swojej strony chcielibyśmy przyznać, że projekt ten to bardzo ciekawa inicjatywa, której z zaciekawieniem będziemy się przyglądać i w kolejnych numerach relacjonować na łamach Poradnika Hodowcy.

Wracając do kwestii związanych z WG Roztocze, chcielibyśmy przypomnieć, że zgłoszone gołębie można dostarczać od 10 kwietnia do 25 maja. Powinny one posiadać karty własności FCI lub z klubu hodowców gołębi pocztowych z 2018 roku. Młode ptaki powinny samodzielnie jeść i pić, oraz należy je zaszczepić przeciwko paramyksowirozie, co najmniej na tydzień przed wysyłką. Pamiętajmy również o dołączeniu potwierdzenia wpłaty drugiej raty wpisowego.”

Autor: Rafał Gil, Poradnik Hodowcy


Patronat medialny Poradnika Hodowcy - marzec 2018

“Zima nie pokrzyżowała budowlanych planów na wspólnym gołębniku Roztocze. Jak wspominaliśmy we wcześniejszych numerach, Adam Braszko czekał na przybycie firmy, której zlecił budowę gołębnika. Fachowcy dotarli i mimo niezbyt korzystnej aury praktycznie już skończyli stawianie nowego gołębnika. Przeglądając zdjęcia umieszczone na stronie internetowej WG Roztocze, bez wątpienia można stwierdzić, że obiekt wygląda imponująco. Długa drewniana konstrukcja zdoła pomieścić ponad 1800 gołębi. Całość podzielona jest na 20 przedziałów. Kosztem zwiększenia miejsca dla gołębi organizator zrezygnował z korytarza, aczkolwiek dodając 1,5 metrowe woliery. Podłoga wyposażona jest w ruszta i system szuflad ułatwiających sprzątanie i utrzymanie czystości i higieny w gołębniku. Wspominaliśmy również, że efekty pracy ekipy budowlanej będzie można zobaczyć na stronie internetowej tego WG i tak też się stało. W lutym kolega Adam zaczął zamieszczać na stronie swojego gołębnika zdjęcia prezentujące aktualne postępy budowlane.

Wierzymy, że może to zachęcić do zgłaszania swoich gołębi osoby, które wahały się podjąć decyzję o uczestnictwie w tej imprezie. Przyłączamy się więc do organizatora WG Roztocze i wspólnie zachęcamy do zapisywania się do tegorocznej edycji.

Początek przyjmowania gołębi przypada na 10 kwietnia i będzie można je dostarczać do 25 maja. Gołębie dostarczone na WG muszą posiadać karty własności oraz rodowód. Młode ptaki powinny samodzielnie jeść i pić oraz należy je zaszczepić przeciwko paramyksowirozie co najmniej na tydzień przed wysyłką. Poza kartą i rodowodem wraz z dostarczanymi gołębiami należy dołączyć potwierdzenie drugiej części opłaty. Sugerujemy dostosować się to wytycznych organizatora, gdyż bez wyżej wymienionych dokumentów lub braku wpłaty, oraz gdy gołębie będą w złym stanie zdrowia, zostaną odesłane na koszt właściciela.”

Autor: Rafał Gil, Poradnik Hodowcy


Nowy Rok budowa ruszyła


POGODA JAK   NA WIOSNĘ  ROZPOCZETO PIERWSZY ETAP BUDOWY WG ROZTOCZE 


WITAM ,  PO KONSULTACJI  Z HODOWCAMI NASTĄPIŁY ZMIANY  W  REGULAMINIE  WG ROZTOCZE

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ


Edycja 2019


Edycja 2018


Kontakt

Wspólny Gołębnik Roztocze

Organizator:

Adam Braszko

Adres korespondencyjny:

22-448 Sułów
Kulików 3

tel.: +48 602 554 395

e-mail: wg.roztocze@wp.pl


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 34329


Tłumaczenie


O stronie

Strona internetowa utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937